Hakkımızda

Kuruluş ve Tarihçe
Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÜLAB), 2012-2013 yılları arasında 2.083.352,14 TL bütçe ile kurulmuştur. Merkez yönetmeliği 01.12.2014 tarih ve 29192 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2019 tarihinden itibaren faaliyetlerine merkez yönetim kurulu kararları ile devam etmekte olan merkezin amacı, başta yöresel ürünler ile ilgili analizlerin yapılmasını sağlamak, üniversitemizin mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki eğitim ve ileri araştırma faaliyetlerine destek olmak; üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında sanayinin ihtiyacı olan araştırma ve analiz ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Yönetmelik
Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine ulaşmak için Tıklayınız...

 

Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın Kuruluş Gerekçesi

 • Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimleri koordine etmek,

 • AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak; Ardahan Üniversitesi’nde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak, destek sağlamak,

 • Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak

 • Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak, sanayi kuruluşları ve diğer özel kamu ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak,

 • Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek,

 • Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak             

 Merkezin Amaçları
Başta tarım, doğa, ve yer bilimleri olmak üzere biyolojik bilimler ve temel mühendislik alanlarında ileri araştırma ve ar-ge faaliyetlerine destek olmak; üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında özellikle Ardahan ve çevresinde faaliyet gösteren sanayinin ihtiyacı olan araştırma ve analiz ihtiyaçlarına cevap vermektir. Merkez ayrıca alanı ile ilgili konularda Ar-Ge ve danışmanlık hizmetleri de verebilmektedir.  Merkez, Ardahan Üniversitesi ve çevre illerde bulunan diğer Üniversiteler ve araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar yürütmekte yine uzmanlık alanlarında sertifikalı eğitim ve kurs programları da düzenlemektedir.

Vizyon
Merkez bünyesinde gerçekleştirdiği test ve analizler ile verilen eğitim ve hizmetleri iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine uygun olarak kaliteli, güvenilir, bilimsel ve etik koşullarda sunmayı, görevli personelin sürekli eğitimini ve bilgi düzeyini artırarak merkezin etkin bir şekilde çalışmasını, farklı disiplinler arasında çalışmalara destek olarak kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Misyon
Öncelikli olarak Ardahan İli ve Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere gıda, tarım, hayvancılık, yer bilimleri, mühendislik ve temel bilimler, biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, ve tıbbi mikrobiyoloji konularında çalışmalarını Üniversite, araştırma merkezleri, kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili özel sektörün analiz ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek, gelişmiş yöntemlerin kullanılmasında ihtiyaç duyulan konularda en hızlı ve güvenilir analiz hizmetini sunmak; bölge ve ülke çapında yapılması planlanan araştırmalara ve bilimsel faaliyetlere katkıda bulunmak; sanayi, üniversite ve kamu kurumlarının ortaklaşa yürüteceği çalışmalara destek vererek, araştırma ve üretime, dolayısı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Merkezin işleyişi

 • Üniversite içi ve dışından gelen test ve analiz taleplerinin karşılanması
 • Hizmet alımı
 • Test ve analiz ücretlerinin web sayfasında yayınlanması
 • Numune kabul ve numune teslim tutanağı hazırlanması
 • Test ve analiz raporu  hazırlanması 
 •