Analiz ve Analiz Ücretleri

Numune Kabul Koşulları 

 • Analiz istek formlarında, örnekler işlem kolaylığı bakımından kodlanarak gönderilmelidir.
 • Örneklerin toksisite bilgisi formda ve örnek etiketinde mutlaka belirtilmelidir.
 • Üniversite içinden gönderilecek örnekler, uygun protokoller ile hazırlanıp analize hazır halde gönderilmelidir.
 • Analiz talep formları, örneklerin analiz edileceği metot bilgilerini içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle analiz talep formundaki her bir parametre bilgisini eksiksiz doldurmanız önem arz etmektedir.
 • Metot oluşturma ve örnek hazırlanması/ekstraksiyon isteniyorsa cihaz sorumlusuyla internet ortamında iletişime geçilmelidir.
 • Özel koşullarda muhafaza edilmesi gereken numuneler için saklama koşulları analiz talep formunda belirtilmelidir. Örnek, merkezimize ulaşana kadar uygun koşulların sağlanmasından örnek gönderen kişi/kurum sorumludur.
 • Analizi yapılacak örnekler, dışarıdan ve/veya bulunduğu kaptan bulaşı riski, akma, dökülme ve kırılma tehlikesi olmayan kaplarda getirilmeli veya gönderilmelidir. Uygun olmayan ortam koşulları ve/veya numune kabında gönderilen örnekler -örnek bileşimleri, fiziksel yapısı ve mikrobiyal yükünde meydana gelebilecek değişimlerden dolayı- analize kabul edilmeyecektir.
 • Uygun numune taşıma kapları ile ilgili merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.
 • Örnek miktarı, bu konuda yapılacak analizin sorumlusu ile e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Analiz İşleyiş Prosedürü

 • Analiz yaptırmak isteyen kişinin/kurumun, analizin yapılacağı cihaz için uygun  “Analiz Hizmet Talep Formu” nu bilgisayar ortamında eksiksiz doldurduktan sonra 
  arulab mail adresine gönderip onay alması gerekmektedir. Online onay alındıktan sonra, analiz edilecek örnek yanında imzalı “Analiz Hizmet Talep Formu”  ve analiz ücret dekontunu birlikte göndermelidir. Cihazların analiz talep formlarına Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi internet sayfasından ulaşılabilir.
 • Analizlerde cihaz arızası, parça eksikliği ve iş yoğunluğu gibi nedenlerden kaynaklanan gecikme olduğunda tarafımızdan bilgilendirme yapılacaktır.
 • Analiz sonuçları laboratuvar ve personel çalışma yoğunluğuna göre analiz için sıraya konulur ve analiz sonuçları talep formunda belirtildiği şekilde tarafınıza ulaştırılır.

ARÜLAB ANALİZ BAŞVURU AŞAMALARI 

Analiz Başvuru Aşamalarına ulaşmak için Tıklayınız...

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kullanımı İzin ve Takip Formuna ulaşmak için Tıklayınız...

Analiz Hizmet Talep Formu İndirmek için Tıklayınız...

Numune Teslim Tutanağı İndirmek için Tıklayınız...

Analiz Ücretleri ve Hesap Bilgileri İndirmek için Tıklayınız...

Analiz Hizmet Sözleşmesi

 1. Analizi yapılacak örnek/örneklerin merkezimize ulaşana kadar geçen sürede muhafazasından analizi talep eden kişi/kurum sorumludur. Örnek merkezimize ulaştığında numune kabının yırtık, kırık, çatlak olması, hatalı sıcaklıkta ulaştırılması ya da uygun olmayan kaplarda gönderilmesi  (örneğin ışığa hassas numunelerin amber renkli şişe ve-veya ışık geçirmez kaplarda gönderilmesi tavsiye edilir) durumunda örnekler analize alınmayacaktır.

 2. Analiz Talep Formlarının doldurulup imzalanmasıyla analizi talep eden kişi ya da kurum, analize gönderilen numunenin varsa insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak olumsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.

 3. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek patojenik ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir.

 4. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda imha edilir. Analizi talep eden kişi ya da kurum tarafından iadesi talep edilen numuneler iade edilir. Bu numuneler 15 (on beş) gün içinde teslim alınmadığı takdirde imha edilir.

 5. Analiz ücreti ödendikten sonra dekont merkezimize sunulmadan analiz başlamamaktadır.

 6. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup, elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden ARÜLAB sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir

 7. Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.

 8. Analizi talep eden kişi ya da kurum, analiz sonuçlarının sadece analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda ARÜLAB adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün ARÜLAB tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

 9. Analiz raporları birisi Merkez’e diğeri talep edene verilmek üzere iki adet düzenlenmektedir.

 10. Analiz fiyatlarına KDV (%18) dâhil değildir.

 11. Analizi talep eden kişi ya da kurumun analiz sonuçlarına itirazı durumunda yapılan analiz tekrarlarında aynı sonuçlar elde edilirse, analizi talep eden kişi ya da kurumdan tam hizmet bedeli tahsil edilir. Analiz sonuçlarına on beş iş günü içinde itiraz edilmediği durumda sonuçlar kabul edilmiş sayılır.

 12. Analiz sonuçları bilimsel bir yayında kullanıldığında, bu analizlerin Merkezimizde yapıldığı yayında belirtilmelidir.

 13. Merkezimize sarf malzemesi getirilmesi durumunda analizi uygun görülen çalışmalar bitirildiğinde getirilen sarf malzemeleri iade edilmeyecektir. Ayrıca bu çalışmaların tez ya da makale haline getirilmesi durumunda teşekkür bölümünde Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÜLAB) tarafından desteklendiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

 14. Anlaşmazlık durumlarında ARDAHAN Mahkemeleri yetkilidir.

 15. Her türlü posta/kargo masrafı analizi talep eden kişi ya da kuruma aittir.

 16. Analiz talep formu tarafımıza ulaşıp, onaylandıktan sonra bu Hizmet Sözleşmesi kabul edilmiş sayılır.